Magda

Przed: 121 kg
Po: 96 kg
Czas treningu: 8 miesięcy

RH Fitness